Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jpe balken fchuilen 't hoofd in wkte zeil-

doekvleuglen, frlen ziet 'er boeien, om den booswicht

kort te teuglen, En dommekrachten, en handfpaaken, om

de hand

Te ligten, mokers, hard van kop, en loopend wand,

Kruitftampers , akerkloots , mammiering» en kardeelen,

Kardoezen, moskuils en kruitkokers, wyd van keeien.

Men pronkt aan de andre zy met fabels fyn van {taal,

Die een grootmoedigheid verbeelden in hun taal,

En leeren voor Altaar en Vaderland te flryên,

En op den hals te ontgaan gewetenflavernyen, Met enterbylen , in den gordel vaftgehecht,

En halven pieke nut in 't hevigft van 't gevecht ,

Met handpiftoolen , met musketten, muskettonnen

En

Sluiten