Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22Ö HANDLEIDING TOT

de goede zeden te benrijden; de kuischheid, de Zedigheid en alle Christelijke deugden aanteranden.— Aan den eenen kant zich op de ltrengfte rechtzinnigheid beroepende, zijne bewijzen van de minst verdachte Leeraars ontleenende : terwijl hij aan eenen anderen kant het fpoor der dwaalgeeften volgde, de zwaarigheden der oude Scheurmaakers weêr opdelfde, hun nieuwe wapenen verfchafte, en, in onze eeuw, alle de dwaalingen van alle de voorige vereen igde

Dus ver de Heer Saurin in \ fchetfen van den grooten Baile. Zeker, zijn Landgenoot heeft 's Mans zwakke zijden hier geenzins gefpaard!

Al wederom een wenk voor mij en mijne Leezeren! ~ 'tls veel, talenten vandeneerften rang te bezitten ; maar nog veel grooter, zo men de kunst bezit, 'er voordeelig mede te woekeren.

Na deZe uitweiding zouden wij nu voortgaan om onze Leezeren hier met eenige beoefenende grondregelen te onderhouden.

Zie hier dan eenige weinige iTclregels, die alleen bedoelen om u den weg tot zelfsöefening in dezen aantewijzen; en u, bij uwe phyfionomifche nafpooringen, eenige zekerheid, gemak en meerdere veiligheid zullen kunnen verfchaffen.

Voor alle dingen, zoek alles te doen, om uw oog door zuivere en fijns waarneemingen langs hoe meer te verfcherpen.

Tracht niet alleen het menfchelijk Gelaat en zijn

ge-

Sluiten