is toegevoegd aan uw favorieten.

Wonderbaer en rugtbaer leven van den ex-pater Auxilius van Moorslede, alias Pieter-Francis-Dominiq Vervisch

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(*35 ï

Toen my dezen brief wierd befteld, viel ik wederom

als in bedwelmtheyd, niet uyt vreeze van ergens meer in bevlekt oi' plichttg te zyn, maer om dat ik wilt, hoe veel valfche beladingen de Overfte bekwaem waeren tegen my in te brengen cn myne onbekwaemheyd om te' plcyten, zynde door de ziekte afgemaelt , door lyden en ftryden uytgeput (i), door de overlangdeurige mishandelingen alf zinneloos, waer door ik als defperact eenen dwaezen brief aen den Canonik Theologacl heb gefchreven , den genen hem zoude moeten vcrgramt hebben-had hy niet ovcr-verduldig geweeft, myne ondankbaeie yoorden hadden hem voorzeker geftoord. en beweegt ooi myn cas te veriaeten, ten zy zyn eygen eer en die van myne andere Patroonen daer aen waeren geketent, daerom heeft hy my nae een vaderIvke berisping tot geduid zeer wel aengeport. " Gudheltms. heeft daer op door de geheele Provintie alle zyne creaturen ouderhoort, alle Gnardiaenen onder welke ik had gewoon!, ondervraegt a ma charge, en tttyrtcr afjönftige gebruykt om myn leven op te fpeitr ren, ik twyffele of 'er geen prys tc winnen is geweeft voor die aldermeeft myne Mifdaeden konde vergrooten cn Fautcn aenbrengen; alfdan is myn Baerd-Leven onderzogt als Jerujalem met lanternen.

Alfnu gaet den Lezer zien en konnen oordeelen, hoe groeven Schelm ik beu geweeft iu de zeveuthien jaeren dat ik Cap-Draeger geweeft heb; elk gaet hier duydelyk lezen om wat mifdaed men my tot Gend en Dendermonde heeft geftraft, om welke ondeugentheyd men my tot Cortryk als een flaeve heeft mishandelt, om wat fchelmerye men my tot Brugge heeft gepynigt en gevangen, met een woord hier zal yder hooren, om wat mifdaed men my tot Ryffel wilde gevangen fteken en tot Meenen betli dan zeven maenden als gevangen heeft

(i) Denkt eens wat leven ik daer had ! ik zonde noyt portie geëter» hebbaa , ten zy voor al-eer deze door den Docteur van den Meer/die was gevifiteert , oi'er geen vergif was ingedaen , ovenuids ik onderricht was, dat zy zongen : txpedit ut unus moriatur Cec.