is toegevoegd aan je favorieten.

Tooneelspelen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over HAMLET, TREURSPEL. 1S9

trekkelyk op den dramatiken fmaak zyner Landgenooten, en op de eenmaal ingevoerde vorm van Franfche Treurfpeien, by het ontwerpen zo wel als hy het uitvoeren tegen gehouden was. Du kring zyner dichtkundige bekwaamheid is daar by ook niet in 't geheel onfchuldig. En dus is hier uit een verdrietig, handelingloos, en vermoeiend Tooneefpel voortgekomen , een Copte, dat volftrekt met het origineel niet te vergelyken is.

Zelf zyn eenige hoofdomftandigheden van het onderwerp hier verandert. Klaudius niet, maar den jongen Hamlet zelfs, is Koning van Denemarlem deze is de eertïe Prins van den bloede , en trage flegts naar het bezit van den Troon, Ook is hy nog niet met Gertruida gehuwd, fehoon mede de L:efdehandeling tusfehen hun beiden de voornaamfte aandryving ter vermoording van den voorigen Koning geweest is. Gertruida wederftaat veel eer zyne aanbieding uit berouw en onrust van haar geweeten. Om dit des te vryer te kunnen uiten, heeft heer Ducis eene vertrouwde, Elivire, aan haar gegeeven. Ophelia is hier een Dogter van Klaudius , vermoedslyk, om het belang te verfterken, en tot den ftryd tusfehen haare liefde en Kinderlyke pligt aanleiding te geeven; hoewel haar dezen ftryd niet zwaar valt, wyl zy dadelyk, zo haast zy de oogmerken van Hamlet tegen haaren Vader ontdekt, alle betrekking op haare liefde laat vaaren, en haar Minnaar by haar Vader verraad. Wel is waar, zy is wankelmoedig genoeg om door de bedreigingen, die haar Vader na deze ontdekking tegen Hamlet uitboezemde zig op nieuw voor haar Minnaar te verklaaren, wïen zy nu wederom het voorneernen van haar Vader verraaden wil, waar in zy egter door haar Vader, die haar in bewaaring laat brengen, verhindert word. Daar by komt haar meer nieuwsgierig dan teder onderzoek, naar het geen dat in de ziel van Hamlet omgaat. Welke deelneeming kan den dichter voor

zulk een Carafter verwagten ? > De Geest

dost