Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEWINDSOR. 345

fmal aangezigt, inereen kleine geele baard, een kaïnvervviüe baart, (x)

Quickly. Eenzagtmoedig man, niet waar?

Simpel,

Ja op myn eer. Maar hy is zulk een dapper Man, als 'er een tusfchert zyn en myn kop is. Hy heeft, met een opziender der Diergaarde gevogten. Quickly.

Wat gy zegt/——ó! ik herinner my hem. Draagd hy het hoofd niet eenigermaaten in de hoogten? hy is hoogmoedig in zynen gang.

S i m p e l.

Ja zeker doet hy dat.

Quickly.

Goed; deHemel geeft Anna Page niets flimmer, als dat! zeg aan Heer Pater livans, dat ik voor zyn heer alles zal doen , wat in myn vermogen is. Anna is een goed Meisje, en ik wensch...

Rugby, (Jchielyk toeloopende.)

ó! Hemel! — Daar komt onze Heer!

Qu ickly.

Wy zullen niet weinig uirgefcholden worden ; loop hier in waarde jongeling; (zy fluit Simpel in het

Kabinet) Hy zal niet lang hier blyven. .

Holla .' John .' Rugby ! John, Holla ! John, zeg ik!

. ■ Ga heen, John, ga zoek naar myn Heer.

Ik vrees , dat hem iets fcheelt, dewyl hy nog niet t'huis komt — ïralarara! (zy zingt.)

ELF.

(x) Kaïn en Judas wierden op de oude Tapyten en

Schilderyen met geele Baarden afgebeeld. Theo-

bald. In zynen tyd, dat maar een klein gedeelte der Natie letzen kon, wierden deze afbeelzels dikwils van Schilderyen of Tapyten overgenomen.

Stee ve ns.

Y 5

Sluiten