is toegevoegd aan uw favorieten.

Tooneelspelen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE-SPEL 20i

Blanca.

De Zon word met bloed bedekt, vaar wel fchoo. nen dag.' — waar is de party met welke ik gaan moet? ik fta tusfchen beide; iederHeir heeft eene hand, ik vat beide, en zy rukken my in hunne woede van elkander en verfcbeuren my. myn Ge< maal ik kan niet bidden datgy verwinnen moogtj myn' Oom ik moet noodzaakelyk om uw verlies bidden: myn Vader, ik kan het geluk niet aan uw zyde wenfchen ; Grootmoeder ik hoop niet dat uwe wenfch verhoord worde, geen party kan zegepraalen, zonder dat ik daar by verlies ; het verlies is reed? bepaald , eer het Spel nog be. gint.

Louis.

Blanca, volgt my, op my ruft uw geluk.

B LANCA.

Daar myn geluk leeft, daar fterft myn leven,"

Jo hann5ts.

Ga heen Neef, en breng ons volk te faamen. ([Faulconbridge vertrekt.) Vrankryk , ik brand van een' vlammenden toorn , van eene woede, wiens hitte niets als bloed, als hei koftbaare bloed les. fchen kan.

Koning Philif. Uwe woede zal U verteeren , en gy zult tot asfche branden , eer ons bloed dit vuur lesfchen zal; neemt ü in acht; gy zyt in groot gevaar. Johannes. Niet meer als die my dreigt. Ter Wapen ■ laat ons fpoeden '■ (Zy vertrekken.)

N5 VIER.