Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï> E PHYSI(fNOMIEKUNDE. 149

Seirig , of dooi- andere omftandighêdeh , zich tot ruwer, grover -_n mannelijker arbeid ge* wennen;die haaren geest en haar ligchaam een groter taak, dan men gewoonlijk bij de fexe befpeurt, opleggen ; die meerder kracht, tegenftand en arbeid gezet hefteden dan anderen; die, minder voor 't fijn gevoelige leven, en, haar aanzijn meerder bezigen voor daaden van nadenken , van gezag of van mannelijke onder'neemingen. Wie, zeg ik, zal zich niet ras kunnen overtuigen , dat dit alles eenen zeer grooten invloed moet hebben, om 't mannelijk voorkomen en charakter in de vrouw te verfter* ken? — Of zullen vrouwen van dit foort dat geen , 't welk in haar al oorfpronglijk zweemde naar 't mannelijke, door aanhoudende arbeidzaamheid in dien kring, niet op den duur vermeerderen en verfterken : zo dat dit alles zo wel haar weezenstrekken als haar charakter hoe langs hoe krachtiger , fterker en mannelijker zal doen worden? En zal zo doende die zweeming op den man, in de geest- en hartsgefteldheid van 2u!ke vrouwen , niet hoe langs hoe meer toeneemen en verfterkt worden?

Ik.zal mijnen Leezer, die zich hier van 't gemakkelijkst door voorbeelden zal laaten overreden , 'er Hechts eenige vertegenswoordigen.

Hoe veele vrouwen treft men niet aan , die zich,bij voorb. met koopwaaren of met de eigenlijke bedrijven van den koophandel bemoeien, K. 3 die

Sluiten