Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verhandeling

OVER HET Eerste stuk laken van allerfynstB wol, in frankryk gewonnen.

T

ot heden toe is men niet in ftaat geweest fijn Laken te maken, dan met Wollen van de Spagnijaards gekogt: maar deze Natie, die reeds zulke welgeveftigde Fabrijken heeft, dat zij haar eigen Zijde geheel verwerken kan , zal niet verzuimen alle haare Wollen te behouden, zodra derzelver Laken - fabrijken in ftaat zullen" zijn die geheel te gebruiken.

In zulk een geval zoude men in Frankrijk geen fijn Lakén meer kunnen vervaardigen , err Wij zouden genoodzaakt worden hec zelve uic Spagnien te dóen koomen.

Ik had in het Jaar 1766 de eer, dat de* Heeren de Trudaine, deze belemmeringen int den handel voorziende, mij hier over raadpleegden, om te wéten, of er mogelijkheidT zoude zijn, de Franfche Wollen zodaanig ce verbeteren, dat dezelve, het gebrek van vreemde Wollen, in onfe Fabrijken, komden vervullen.

A Dc

Sluiten