Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mij 2elf bij den Kapitein vervoegde, ik kon 'er geen heul of troost vinden, maar moest mijn geduld oefenen omtrent de fiagen en trappen in mijn rug, die ik nog voel.

— ■ Of dit nu tot de oude gevestigde Conftituttie

behoort, voegde hij 'er bi', dat men onfchuldige lieden dus mishandelt, weet ik niet, maar dit weet ik, dat ik met u te rug keer, om den troep best mooglijk te ontgaan, want zij kwamen hard aan lopen of marscheeren, hoe noemen zij het? Ik verfta de kunstwoorden zoo niet, Heer moei-al! en daarom valt toch niet ever het één of ander woord, dat ik zoo maar naar het mij in gedachten

komt, nederplak. Het gelukte ons dan, om den

drang te ontwijken. Nu heb ik u dit maar eens zoo gefchreven, om het in uw weekblad te plaatzen maar ZO het niet goed is, verzoek ik u, om het zoo wat te corrigeeren, ik wilde het toch wel in uw weekhlad hebben, gij zoudt 'er mij plaüïer mede doen, en uw weekblad zou 'er ook wel door verkocht worden Ve;ftaat mij wel, is 'er iet in, dar gij niet kunt plaatzen, zoo laat dat blijven, maar zet 'er toch wat van in uw weekblad. Ik zal altijd uw Vriend blijven , die zich noemt

jan briefschrijver.

P. S. Ik had nog vergeten te zeggen, of fchrij ven, dat zal toch een witte met een zwarte zijn, dat g;j toch, als gij occafie hebt, eenige aanmerkingen op mijn brief gelieft te maaken, daar kan ik misfchien dan nog wat door leeren, want ik wilde geern in het vervolg meer met uw conespondeeren. ^

*

Ik onderflel, dat de bovenftaande brief waar in ik, met goedvinden en volgends verlof van jan briefschriiV a ver,

Sluiten