Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 36*-O

duistere plaatfen, welke niet recht verftaan kunnen worden, dan met de hulp van zoodanige Weetenfchappen, welke de meeste Leezers niet bezitten. In welke geval echter een verftandig en eerlijk uitlegger nooit vergen zal, dat men iets aanneeme op zijn gezach, uit hoofde van eenige kunde, denkvermogen, of Godvrucht, welke men in hem vooronderftellen mogt; maar hij zal die gronden opgecven, waar op zijne verklaaring gebouwd is; en de redenen, waarom hij' meent, dat zijne verklaaring, zo die nieuw is, meer aanneemelijk en gegrond is, dan andere gewoone verklaaringen. Maar dit vind ik niet in 't werk van vander Kemp Die discht ons voor waarheid op, 't geen hij bij eigene overreeding als zoodanig heeft aangenoomen. Hij fielt veel; maar bewijst niets. Zijne leer, die hij meent in den brief van Paulus ontdekt te hebben, is niet alleen hem duidelijk, maar ze moest voor alle Leezers zoo klaarblijkelijk zijn. Van daar, dat het hem bevreemt, dat yeelen van des Heer en volk niet op dezelfde wijze over dit ge' fchrift denken, en het, of voor min yerflaanbaar houden, of wel er die waarheden niet in vinden, die hij meende er duidelijk in te ontdekken. De Man bekreunt er zich niet aan, of zijne begrippen overéénftemmen met de algemeen aange-

noomene

Sluiten