is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene bibliotheek, vervattende naauwkeurige en onpartydige berigten van de voornaamste werken, in de geleerde waereld [...] uitkomende

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op Plantgewasjchen. 23^

groeiden de kruis-en munt-fpruiten zeerwel; en in eenigen der flesfen nam hy waer dat eene hoeveelheid lucht, hoewel zeer langzaem, verzameld werdt; maar hy was 'er zeer van te leur gefield , dat verfcheiden van de allerweeligfle planten geene lucht in 'tgeheel uitgaven. Ten laeflen, evenwel,- in 't beflek van een week tyds , vergaderde hy van omtrent tien planten nagenoeg eene halve once-maete lucht, die ,hy zoo zuiver vondt, dat eene maete derzelve en eene van falpeterige lucht flegts de ruimte befloegen van ééne maate.

Dit aanmerkenswaerdig feit bragt niet ,weinig toe tot bevestiging van zyn geloof in de onderflelling van de zuivering des dampkrings door de groeijinge der planten. Maer zyn genoegen hier in was van geen langen duur; want dewyl hy vondt dat andere planten van dezelfde foort zulke uitwerkingen niet voortbragten,en dat,hetgeen hy nogmeer buiten gewoon hieldt, de flesfen metwater waarin de bovengezegde planten nadden flaen groeijen , en wier binnenfle wanden overdekt waren geworden met eene foort van groen aenzetzel, voortgingen lucht uit te geeven, zoo wel toen nu de planten daar uit weggenomen waren, als toen zy 'er nog in opgefloten waren geweest, hieldt hy zig overtuigd, dat de planten niets ter wereld hadden toegebragt tot de uitlevering van deeze zuivere lucht, gelyk hy zig verbeeld had. Zie Dr. Priestley's laafte werk, p. 337 en 338.

Tot dus verre was de zaek gebragt, toen ik haer in laetstleeden Juny opvatte. Ik moet erkennen, dat, uit het geen hier boven uit Dr. Priest-

q 5 ley's