is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene bibliotheek, vervattende naauwkeurige en onpartydige berigten van de voornaamste werken, in de geleerde waereld [...] uitkomende

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Charakterkunde van den Bybel. 443

den verfchillenden zin , in welken dit woord, naar gelange van de geaartheid der menfchen, moet genomen worden. „ Heb ik (vraagt hy) u„,. a.vhwiwtp rlnnr de Charakterkunde weg-

Wat betekent dit toen i ut in zo

^ verre als 'er een gezonde zin aan kan gehecht „ worden, wat onrecht;is daar in? Het is voor „ meenig Bybelleezer zeer Jlichtelyk , wanneer „ men hem iri elke uitdrukking, hoe duidelyk ^ ook i nogthans 'eenen geheimen verborgeneri „ zin laat vinden ; zo was het reeds van ouds. " Men verblydde zich, in het tweede woord des !' Bybels reeds de -verborgenheid der Drieëen" heid ontdekt te hebben; men noemde het terj " minden Jlichtelyk. Welke plaats is 'er in het " Oude Testament, waarin men totftubting gee" ne waarheden van den Christelyken Godsdiénst " gebragt heeft?" Krito hierop hebbende aangemerkt,' dat zulke Bybelverklaaringen, als zynde onwaar, en ongerymd, moeten verworpen worden ewx Wüemon aldus voort: „ Men moet het ftichtelyke alleenlyk op de waarheid gronden. Zo 't waar is ,.dat ik de genoemde Charakters (te weeten < die van verfcheiden perfonaadjen , die als onberispelyk worden aangezien)volgens Ziel, Zede- en Charakterkundigegrondbeginfelen recht bepaald heb* dan kan de vraag, te .(lichting daar door benadeeld wordt s> naauwiyks meer in aanmerking koomen;zelft dan niet, wanneer men vroome Christenen in de plaats van dat geene, 't welk men hen ontneemen moet, niets zoude kunGg fi fieü