is toegevoegd aan je favorieten.

Moriz, of De gevallen van den heere Lemberg.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

234 MORIz

u weet wat gij wilt!— een Soldaat moet be„ minnen .... entevensgehoorzaamen kunnen.

Hier is een Verlofbrief van 6 Maanden, „ reeds voor u gefchreven ; maar gij ver„ krijgt dien niet eerder dan morgen vroeg „ orn (5 uuren. JNu ftaat het aan u, ora „ te blijven ofte reiden."

Ik ging ftilzwijgend naar de Deur.

„ Zeg aan mijn Knecht Jan — riep hij h mij na — dat hij terftond moet opzitten; „ en aan elke Pleisterplaats Paarden op mijn' „ naam befteilen. Gij kunt u van dezelven „ bedienen. Draag maar zorg, dat uwe Lief„ de zo veel van haare Rechten verzuimd, „ als de Subordinatie van de haare. Reis „ voorfpoedig!"

Hij ging heen. Ik keek hem fpraakloos en verbaast na: en het heldre water ftond mij in de oogen.

TWEEDE HOOFDSTUK. Hij komt en — ziet! een Nacht had ik door te brengen! Mijne Liefde ftreed onophoudelijk met mijn Pligtj overwon dezelve, en wierdt van haar

over-