Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C5)

ten dezen opzichte, overeenkom (lig aan die befwaares. de form, waarin reeds redres verzocht was, gepro. cedeert is geworden:

X. Tot welks onderzoek te letten ftaat, dat de beklaagde bij Sententie gecondemneert is, als een Gedaagde in perzoon,*

En dus, dat de Heer Hoofd-Officier tegens hem moet geobtineerc hebben (zo als men het in de prattijk noemt), eene Citatie in perzoon:

XI. Zo als zijn Hoog Geb. ook van gelijken heeft verkreege op de Requesten, tegen Mr. Manritz Jacob Eyck, Anzelmus de Vrij , Cornelis van Hengelaar, Jacobus de Vis/er Jansz. Arneldus Glasmaker en meer andere Burgers, geprasfenteerd. ,

XII. Ten aanzien van het te werk jftellen van alle Citatien, zonder onderfcheid of het Citatien in perzoon dan fimple Citatien zija, gebied de wet.

Sjtem: aïïe citatien fuïïen gebaen toerben aenberr jjerfoonen ban ben gh>baecfibtn / lïnbfen isrj binnen geutenfiunfegnn/ende totheuredomicilie ende woon. flede, als (Ij abfent ende niet binnen den huijfenfijn. Coft. ea Ufan. Rubr. 5. vau Citatie , Art. r.

XIII. En dat dit artikel, alzo generaal van alle Citatien handelende, ook in zaaken van den Scheut moet begreepe worden, verklaart het opfchrift dezer Ru, brica duidelijk, dewijl het zelve inhoud:

$oe men bou? ben Schoudtenbe Gerechte p^ocebe* «n faï, €nbe m§t ban Citatie.;

A 3 te

Sluiten