is toegevoegd aan uw favorieten.

Rechtmaatige en vrymoedige verdeediging van Adrianus Hoevenaar [...] waar by het wederrechtelijke en nietige van de crimineele procedures, ingesteld door [...] Fredrik Christiaan Reynhard [...] op ende jegens Adrianus Hoevenaar [...] wordt aangetoont, zo wel, als de nulliteiten van het vonnis [...] den 4 july 1789

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 58 3

CLXII. Maai ook voornamentlijk, om te onderzoeken, en hun Ed. Mog. te advijfeeren, welke middelen zouden behooren bij de hand genomen te worden , om, met wegneeming van alle wettige befwaaren der Ingezeetenen, de harmonie en goede orde binne die Provincie te herftellen en te conferveeren;

CL XIII. Van welke gedecerneerde Commisfie de Heeren Staaten aan 2. H. bij geleegenheid van het accufeeren der receptie van de voorgemelde Misfive, door de Heeren, hun Ed. Mog.i ordinaris Gedepuf teerden, hebben kennisfe gegeeven:

CLXIV. Wordende alzo, door de Heeren Staaten van die Provincie, de grond gelejgt tot het algemeen oproepen van alle de Burgers van Stad en Steden, ais mede van alle Ingezeetenen dezer Provincie tot wegneeming van die befwaaren: welk middel konde dienen, om de harmonie en goede orde in die Pro. vincie te herftellen en te conferveeren,

CLXV. Het is dan ingevolge van de voorfz. gedecerneerde Commisfie geweest, dat de voorn. Heeren Gecommitteerdens in derzelver eerfte bijeenkomst befloten, de Heeren,welke wegens de Steden Utrecht cn Amersfoort tot deze Commisfie behoorden, monde' ling, en de Regeerders der Steden Rheenen, Wyck en Montfoort lij Misfive, te verzoeken, elk in den hare zich exaftelijk te informeeren op de redenen van befwaar en misnoegen , die de Ingezeetenen van dezelve Steden mogten vermcinen te hebben, cn vervolgens daar van aan de voorgemelde Commisfie kennis, te geeven:

CLXVI.