Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 5<» )

rende Bannïsfementen, (of dat op het Zelve uitkomt, geduurende iemants leeven) daar in vinden zal inet zodaa» nige voorbehoudingen en refcrves van Lyfftraffe, indien de Gedaagde Defaillant in handen van de Justi. tie mogte geraaken, gelijk bij het Vonnis van den Beklaagde, en van zo veele Burgers in dezen tijd neven* hem, gevonden worden;

Maar wel met interdictie en bij gevoegde pcenen, bepaalcnde de ftraffe, welke de gecondemneerde zoude moeten ondergaan, indien hij zijn Bannisfement kwama te oveitreeden.

831. Het is dan ook om alle deze reedenen, dat de Beklaagde, en alle gecondemneerde Burgers en lnwoo. ners met hem, zich ter zaake van de voorfz. weder, rechtelijke referve bij Sententie, excedeerende de jnacht van het Gerecht, mogen befwaard reekenen, alzo het Gerecht (voor al in zaaken van haare Burgers en Ingezeetenen) op gronden van de aan bun behooïende Rechten en Gerechtigheeden , gehouden is bijzonderlijk te moeten volgen het voorfchrift van de Wetten en Or'onnantien, zonder eenigzins daar vaa jaar eigen goeddunken aftegaan,

Ten einde door zodaanige dispofitien (al wierd de Ban niet overtreede) als men het goed vind, of dat de geleegenheid daar toe zich zoude kunne voordoen, dg Gècondemneerdens, door eene eeuwigduurende onzekerheid ter vervolging, niet veel beeter te doen U-even, dan zij die openlijk Vogelvrij verklaard zijn;

En dat daar toe, in cas van Bannisfement bij contiiï^cie, aan 't Hof of aan 't Gerecht van Utrecht, bij

eeni*

Sluiten