is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuw magazijn voor jonge juffrouwen, in hondert eenvoudige brieven, gewisseld tusschen Emilia, Carolina en Lisette.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUW M A'G A Z IJ Mi ^

VOOR

JONGEJUFFROUWEN,

I M

HONDERT EENVOUDIGE BRIEVEN,

GEWISSELD TUSSCHEN

EMILIA, CAROLINA en LISETTE;

'«v~l " - i, wJL . «JL 4,

OPGESTELD

OM DE JONGE MEISJES, OP EËNE AANGENAME MANIER, MET ,EENEN NATUURLIJKEN liRlEFSTIJL, GEMEENZAAM TE MAKEN, EN TEVENS If» HEN LIEFDE TOT DE DEUGD EN LUST TOT KENNIS IN WETENSCHAP AAN TE KWEKEN , ALS- /^^^S MEDE INGERICHT OM TER OVERZETTING ff \ï\S IN ANDERE TAALEN TE DIENEN. viSS0^%' \

.'.'!■/'. :j ,'.. - .'\.'V ^'iiVO"^1-1 i

UIT GtE GEEVEN \' /

DOOR EENE GOUVERNANTE,

*AN WELKE EEN REEKS VAN JAAREN DE OPVOEDING VAN JONGE DAMES WAS TORVERTROUWD.

IN TWEE DEELEN.

Te Amflirdam bij h. keyzer, j. v. d. vaardt en w.

van vliet.

—• Leyden — d. du mortier en zoon & d. du-

saar.

— 'S Haagt —. j. thierry & c. mensing, j. c.

leeuwestyn & Erve e. de haen.

— Rotterdam ~y d. vis, j. meyer & n. cornel.

— Dordrecht — a. BLussé & zoon.

^ Utncht •— j, visch & j. v. d. schroef.

1 7 9 4.