is toegevoegd aan uw favorieten.

Julia St. Laurence, of De schoone onbekende.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat het eenige geweest is, hetwelk my geduurende myn verblyf alhier vermaakt heeft, zeer benyden zult, ik verzuim derhalven geen oogenblik u tyding te geven van het geluk* Uwer Vriendin Amalia Vernon

«>

Julia St. Laurence aan Mevrouw Mo-

reton.

Het bosch by Harefield. in Sept.

Elk uur, myne waarde Vriendin, (telt aan myne opmerkzaamheid nieuwe toneelen voor, van dat ongevoelig gedrag, hetwelk, gelyk ik zo menigmaal gehoort heb, menfehen van hogen ftaat, zo zeer onteert. Maakt de opvoeding, die toch eigentlyk de ziel befchaven en weeker maken moest, deze menfehen zo genegen, om anderen, welke het geluk minder dan hun begunftigt heeft, te plagen? of verwekt de nyd, dien meer fchitterende hoedanigheden deden geboren worden, dien heimelyken wrok, welke de ondeugd geduu-

rig tot nieuwe beledigingen ophitst?

Ik