Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÏO CAJUS CRISPUS SALLUSTIUS

rechtvaardigheid groot geworden was; grote koningen in den oorlog overwonnen, woeste natiën en magtige volken met geweld te ondergebragt warenCarthago , de mededingfler van Rome, tot op den grond geQoopt was, [en] alle zeeën en landen onder de magc [der Romeinen (tonden]; toen begon de Fortuin te woeden, en alles te bederven. Die moeitens bevaren , en de onoverkomelijkfle hinderpalen en tegeV fpoeden gemakkelijk waren te boven gekomen, voor die zelfden veritrekten rust en rijkdom, voor anderen wenfchelijk, tot last en elende. Eerst begon de zucht naar geld, vervolgens die naar gezag de overhand te nemen , en deze waren de bronnen van alle de rampen. Want de hebzucht vernielde de goede trouw de eerlijkheid, en alle overige goede hoedanigheden; en leerde in plaats van dezelven, (rotsenheid, wreedheid, verachting van de Goden, om. koopbaarheid in alles; de eerzucht dwong vele menfchen, bedriegers te worden; iets anders in het hart, iets anders op de tong te voeren; vriend- en vijandfchap niet naar derzelver eigenlijke waarde , maar naar het voordeel te waarderen; en meer braafheid op het gelaat, dan in het hart te hebben. Dit nam m het eerst langfamerhand toe, [en] werd fomtijds gcftrafr. Naderhand toen het zedenbederf, als door ene bcfoietting, algemeen was doorgedrongen; is de ftaat van gedaante veranderd , en het gebied van het rechtvaardigde en. beste , wreed en onverdragelijk geworden.

In het eerst echter had de eerzucht meer invloed op de harten der menfchen, dan de hebzucht: en iezs ondeugd grenst zeer nabij aan de deugd.

Want

Sluiten