Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 28 )

lelde ma den Knaap op , dat hij des Zondag namiddags altoos de huishouding een paar kit pittels uit den Bijbel voorleezen moeft. — Dit Voorleezers ampt nam hij gaern op zig' 1_ R0b± bert rekende hem dit ook toe voor eene groote eer, vermits hij tot hem zeide: Florentin' als gij deeze Week recht zoet, braaf en naar-" H zyt zoo zult gij Zondag voor mij in den Bybel leezen! - Dit deed hij dan met zoo veel nadruk, en met zulk eene gepafte uitfpraak, dat men daar uit wel opmaaken konde, dat h,j moeit verftaan , 't geen hij las _ Rofine kwam gemeenlijk ook, om Florentin te bezoeken, en dan las zij ook wel een kapittel.- Alle Zondagen, a]s 't maar redelijk Weer was, moeit hij ter Kerke gaan - R0fi. ne verzelde hem fchier altoos, of hij haar, zoo dat de Menfehen van die brave Kinderen alleriey goeds fpraken. _ Dus verliepen drie laren eer er verders iets merkwaerdigs voorvielbe.de Kmderen . namen intusfehen in alle «oedè hoedanigheden dermaten toe, dat men we! befpeuren konde, dat de Voorzienigheid iets bijzonders over hen befiooten had.

Wanneer zij beide dertien Jaaren oud waten en noch fleeds in de naauwfte gemeen-

zaanv

Sluiten