is toegevoegd aan je favorieten.

Florentin van Fahlendorn.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i°7 )

dienft. ■— Bij' zijne bezoeken vond hij, hoe zeer zijn Broeder tegen de pligten van eenen Regent handelde. — Dikwijls vermaande hij hem deswegen ; maar, niet alleen werd hij daar over befpot, maar er ontfproot eene doo. delijke vijandfchap uit, tusfchen beide Broeders, zoo, dat Gunther nooijt weer naar Eichenborn kwam. — Hij trouwde eene Hollandfchc Vrouw van goeden Adel, en hield zig zoo verwijdert, dat men niet wift, waar hij zig ophieldt. y

Graaf Erich was wel gehuuwd, maar hij had geene Kinderen , en zijne Gemalin was voor een paar Jaaren geftorven. — Offchoon hij nog wel niet oud was, zoo hadden hem echter zijne veelvuldige buitenfporigheden zodanig mede genomen, dat hij niet alleen het Podagra had, maar ook te gelijk Teringachtig was, en zijnen dood ieder oogenblik te vrezen ftond.-— In deze omftandigheden bevond zig het Graaflijke huis in dit tijdpuncr, waar in ik thans met mijne Hiftorie ben. *

Toen de bovengezeide onruftighedeiij van Hallenborn gepasfeert waren , leefde men te Beulenburg voort, zonder dat er in lange iets merkwaardigs gebeurde. — Rofine, en alle

hare