Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en fchreiden nog eens om hen. — Ook dit huisjen befloot Rofine, aanftonds te verbeteren, en zoo veele bekwame vertrekken daar in te brengen , als mogelijk was ; zoo dra dit gedaan zoude zijn, wilde zij een begin met eenige arme Kinderen maaken, en hen opvoeden laaten.

Florentin liet haar uttpraaten , verheugde zig over haaren werkzamen geeft, en ongemeen gefchikt oeconomifch verdand, welk zig nu eerd begon te ontwikkelen. — Tot hier toe hebben mijne Lezers Rofines groote ziel nog niet regt kunnen leeren kennen; maar thans zullen zij zig eerd meer en meer moeten verwonderen, te meer, daar ik heilig kan verzekeren, dat alles, wat ik fchrijf, de waarheid is. —- Zij bad haren Liefsten, dat hij haar mochte laaten geworden, en haar ft genoegen van eigen uitvinding en eigen vlijt toch niet te misgunnen. — Hij beloofde haar dat, maar daar hij zelf haar in deeze hare hoofdzaak nog niet kende , zoo vertrouwde hij haar hier in toch nog niet geheet, daarom bad hij Beulenburg heimelijk, dilzwijgend een oog op haar te houden , en haar te recht te helpen, wanneet zij eene of andere fchadelijke pas mochte

Sluiten