Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94 De Nieuwe Reiziger.

Schoon de Japanners zeer verzot op de machienen zyn , zoo veronachtzaamd! zy her vermaak van den geeft en het oor niet 5 en zy hebben tooneehtukken , door welke zy noch ilcrker bekoort worden, dan wy door de onze. Het onderwerp der ftukken is gewoonelyk uit de hiftorie van hunne goden en belden ontleent: men vertoont hunne gevallen en daaden in veerzen, en fomtyds hunne liefdebedryven. Zy vermengen geWoonelyk, in een aaneenfchakeling van roiren , het treurfpel, blyfpel, de opera en de pantomime. Deeze tooneelftukken zyn gelyk de onze in bedryven en toneelen verdeelt: een voorfpel fielt 'er het onderwerp van voor; maar zonder dat men 'cr de ontknooping door ontdekt, door welke men altooswil dat de aanfehouwers verrafcht worden. De tuiTchenfpelen zyn altoos balletten , of-eenige boertige kluchten; maar in de treur- en blyfpe]en , heeft alles op de zedekunde betrekking. De 'ftyl van de eerflen is opgeblaazen en krachtig, en zy gaan over de heldhaftigfte daaden. De zelfde ftukken worden binnen een jaar niet herhaalt. De Acteurs zyn jongelingen, die uit de inwoonders gekoozen worden, welke de koften van de fchouwfpelen draagen: iedere wyk van de Stad draagt dezelve op haren beurt, een of twee maaien in het jaar. De Actricen zyn jonge dochters, die men uit de hoerhuizen kieft. Het is een bezienswaardige zaak , om de wyze te befchouwen, op welke zy, even als in een ommegang j

Sluiten