is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe reisiger; of Beschryving van de oude en nieuwe waerelt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

118 De Nieuwe R e i s i g e r.

„ Dit volk vierd alle jaaren een feeft, ons „ een gelukkig jaar te hebben. Dit feeft be,, gint by het opgaan van de Zon : een Brats„ kain houd een tak yan een berkenboom („ evenwydig met den horizon naar dit hemel„ ligt , fpreekt nedergeknielt, öp een ver„ heve toon,'en roept de goden aan. Twee ,, andere ftaan overeinde, ter zyde van hem, ,, en hebben , ieder een houte bakje , met

merrié'nmelk en brandewyn in de hand. „ Zy naderen naar de Zon; werpen hunne „ bakjes in de lugt , terwyl den genen die. „ nedergeknielt is, zyn gebed vervolgt. Zy 3, herhaaleh tot drie malen deze ple'gtigheid, ,, en gelooven dat een gunftige God , door „ deze godsdienftige plegtigheid geraakt zyn,, de, hen koomt bezoeken. Het feeft word ,, befloxen met een fchaap op te offeren ,

't geen de Priefters en de omftanders opee3, ten; en het overige van den dag word met ,,'zingen en danfen doorgebragt.

„ Ken andere gewoonte , die onder de 3, Bratskains plaats heeft, 'is de heiliging van 3, een paardt Zy gelooven dat deze plegtig,, heid geen kragt heeft , dan wanneer zy ,, voor de middag gefchiet; maar zoo hun-

nen Priefter, in welke zy.een onbepaalt

vertrouwen ftellen, hen des avonds ten zes 3, uuren zegt, dat het nog geen middag is, ,3 zoo trekken zy de egtheid der heiliging in 9j geen twyffel fchoon zy op dit uur gedaan

wordo