is toegevoegd aan je favorieten.

De nieuwe reisiger; of Beschryving van de oude en nieuwe waerelt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Honderd en Agtste Brief. 335

vader des huisgezins is, onder eene boete, vcrpligt eene getrouwe lijst optegeven van de perfonen, die zijn huisgezin uitmaken; en deze fchatting ftrekt tot betaling van verfcheidene algemeene lasten.

De krijgslieden der volkplantinge beftaenuit een zeker getal van inwoonderen, opgeteekend in verfcheidene verdeelingen, onder den naem van krijgsvolk te voet en te paerdt? Yder landfchap is verpligt de zijnen eens in het jaer te verzamelen , om de monstering door te ftaen, en drie- of viermael de verdeelde benden te doen drillen. Men heeft geene andere krijgsmagt noodig in een landt, alwaer de inwoonders eenen diepen vrede genieten , met zoo weinig vreeze voor de Indianen, als voor de vreemdelingen, wier inval zij niet zeer duchten. Ook hebben zij geene eenige fterkte ; en zes ftukskens kanon , welke zij in de hoofdfladt hebben, dienen alleen voor fommige bijzondere feesten.

Men heeft waergenomen, dat dit landfchap bijna op dezelfde breedte ligt als het beloofde landt, en dat deze twee gewesten veel overeenkomst met eikanderen hebben. Beide liggen zij aen eene groote baei , die hen tot den koophandel bekwaem maekt; cn de grondt van beide is ongemeen vruchtbaar. Doch de Virginianen maken van dit laetfte voordeel geen gebruik. Zij ontvangen uit

En-