Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i&6 De Nieuwe Reisiges.

een tapijt bedekt; en de ftoet beftaet ten minfte in twaelf perfonen. Twee Negers dragen het reistuig: twee anderen houden de zonnefchermen : vier vrouwen ligten de hoeken van het tapijt op; en eenige andere maken het gevolg uit. Als de juffer zich in de kerk laet geleiden, dient haer het zelfde tapijt, om 'er voor het altaer op te knielen. Op den witten donderdag is het de gewoonte aller vrouwen te voet en zonder geleide te gaen.

De regering van Loanda en der andere gedeelten van het koningkrijk, weikc de Portugeefche heerfchappij erkennen, is in handen van een' onderkoning, twee raedsheeren, een' voorzitter tot de bediening des geregts, twee minder regters en een' geheimfchrijver. De Negerfche opperhoofden, aen de volkplanting onderworpen , betalen den landvoogd' eene jaerlijkfche fchatting van flaven, en bewijzen hem andere diensten onder den tytel van leenmannen. Men verpiigt hen daerenboven om den Portugezen, in derzelver reizen, dragers voor de hangmatten, mondbehoeften, en allen anderen onderftandt, dien zij noodig hebben, te bezorgen. De fchatting, die ijder opperhoofdt , Sova genoemd, betaelt , is verpacht aen verfcheidene impostmeesters, die, volgens de harde geaertheit van alle de lieden van dit hatelijke beroep, zich door hunne moedwilligheden verfoeijelijk maken. Hun opperhoofdt, Contrattador geheten , houdt zijn kantoor te

Sluiten