is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe reisiger; of Beschryving van de oude en nieuwe waerelt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f WKEHQHDERD VEERTIGSTE BRIEF.

hij tot mij , dat dit land niets anders was " dan een roofnest van eene zeldzame foort I van ftrooperen. De behendigfte ftaetkunde ! beftuurde hen in hunne rooverijen en plun" deringen; en de Heelkunst vormde bij hen een regelmatig Heffel. Wel verre van dezelve als eene fchending der wetten aente" merken, befchouwden zij die als eene ver1 richting, welke hun toeftand noodzakelijk " maekte; en wanneer zij zich tot eene on", derneming tegen hunne geburen bereidden, ■ fmeekten zij zoo vurig om de hulp de Hemcls, als of zij in de heiligHe en lofwaer. ,, waerdigfle bedrijven gewikkeld waren. Heer* " zeiden zij , keer het aerdrijk het onderHe " boven , ten einde uwe Christenen brood " mógëh verkrijgen. " Zij waren getrouw aen • hunne eeden ; maer dewijl de bijgeloovig" heid , in eene bende van rooveren , de " overhand op de godvrucht heeft, had ijder " zijn bijzonder voorwerp van eerbied. De " een zwoer op den bijbel, de ander bij het " kruis, een derde bij zijnen Heer; en men " moest het voorwerp van den eerdienst van " ijder in het bijzonder kennen, om zich op ;, deszelfs eed te vertrouwen. De grootfte l roovers waren niet minder naeuwgezet ui \ de gastvrijheid in acht te nemen. Gelijk 5' aen de zwervende volken van Arabië, behanj' delden zij hunne waerden met eene foort' van u godsdienftige eere, zonder immer hun ver5 6 q * ;> trott-