is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe reisiger; of Beschryving van de oude en nieuwe waerelt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tweehond. Zesenzestigste Brief. 243

kan bijbrengen. De eerfte wordt vóór eene der fterkfte, de andere voor eene der handelrijkfte fteden van het land gehouden. _

De nieuwsgierigen begeven zich ontwijffelbaer naer Karelskroon , hoofdftad van het gewest van Bleking , een oord, dat misfchien zijns gelijk in de ganfche weereld niet heeft. Het is eene plaets in de rots uitgehouwen, drie of vier honderd voeten lang, en tagchentig voeten diep, om 'er de fchepen te verdubbelen. Dit groote werk, in het begin dezer eeuwe ondernomen en voltooid, heeft zijne opening aen den kant der zee, zoo dat 'er de grootftê fchepen kunnen inkomen; en wanneer dezelve gefloten is , door middel van twee deuren, kan men 'er het water in vierentwintig uren uitpompen , de plaets droog maken, en; het fchip in alle zijne deelen verdubbelen. Wanneer men het weder in zee wil brengen, laet men het water binnen loopen door twee openingen , in de deuren gemaekt, voor dewelken ëen werktuig is, dat de golven belet met al te veel geweld te flaen. Karelskroon , gefticht door Karei den Xlen, die daeraen zijnen naem gaf, is eene der beste fteden van Zweden. Deszelfs haven is zoo gemakkelijk en groot, dat de ganfche koningklijke vloot 'er veilig kan liggen: haer ingang wordt verdeedigd door twee kasteelen, die in zee uitfteken, en rijkelijk met gefchüt voorzién zijn.

q * Ö