Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

92

De Nieuwe Reisiger.

Mijn oogmerk niet zijnde alle de landen van het huis van Saxe te doorkruifen, dcwiil men' verzekert dat , behalve Dresde en Leipzich , weinige zaken eene bijzondere aendacht verdienen, wacht ik flechts de gelegenheid om mij naer Berlijn te begeven. Een opflag van het oog, op de kaert gevestigd, zal genoeg zijn om uwe nieuwsgierigheid te voldoen. Gij zult 'er dc ftad Freyburg , alwaer de keurvorften van Saxe hunne begraefplaets hebben, in den kreits van Ertsburgen befchouwen ; in den kreits van Neuftad deszelfs hoofdplaets, die de vorftengift van Saxe-Zeits uitmaekte; de ftadAltenburg, die aen Saxe-Gotha behoort; de ftad Weimar, in het Jandgraeffchap van Thuringe, waerin de Saxen van dezen naem een heerlijk paleis, eene fchoone boekerij en een kabinet van zeidzaemheden hebben ; de ftad Jena, eertijds bezeten door de Saxe-Eifenachh; en de ftad Wittcnberg, wier hoogefchool zich beroemt Luther en Mclanchton onder hare hoogleeraers gehad te hebben.

Ik ben, enz.

Leipzich, den 24.™ van Februari, 1757.

Drie-

Sluiten