Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C*5 )

of meetfïok van vergelijking, die men in deft

koophandel gebruikt. Koopwaaren, zijn

en blijven onveranderd koopwaaren. — Om dezelve magtig te worden, moet men er een meer of minder getal van tellende munt fpecien voorgeven, en wel naar dat de naarvraag de prijswaarde van dien bepaald heeft. Hietv om eigen ik aan de koopwaaren de zekere en onveranderlijke — maar aan het geld de onzekere en veranderlijke waarde toe. Bij . voorbeeld, toen men in de voorige eeuw voor 1 een en dezelve koopwaar JO Gis. gaf, en' thans 20 cis., was en bleef de koopwaar on, veranderd dezelve waarde behouden — om d.it ik daar de zekere en onveranderlijke waarde aantoeëigen — maar in die vergelijking is thans het geld de helft minder waardig, om dat men volgens veronderiïelllng tweemaal zo veel voor een en dezelve koopwaar moet be-

raalen. vermogens of Rijkdom van ecu

perfoon of Land , rcgeld zich naar die zelve

bepaaling. Zo dat indien men de alge»

meene behoefte van de voorige eeuw mét het hedendaagfche tijdvak vergeleken fteld als i, tot 2. zo is de rijkdom van iooooo Gis. in djen tijd , zo waardig geweest om van t0 ~ B 5 lec-

Vcrnndering in de prijswaarde van geld.

Sluiten