Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Loof, zo zeer als gy kont looven, Want hy gjpt al verr' te boven, Al uw magt van lof en ZatiR, Met Cherubijn, Met Serapliim Wy u looven : Jefu I ■2, Lof* materie zeer verbeven. *t Brood" dat leefr. en geeft liet leeven

Word ons heden vnorgefteld, 't Welk de Heer traf aan zyn' Vrienden, En in teken, dat hy minde Op het eind' beeft mg.-(leid. Met Cherubirn ccr. 3. Laaf den Lof ten voWen klinken Laat dog alle d.oefneid zieken.

Maakt verheuging m den geeft; Want men moet met vreu<'d " verzie ren Deezen dag, wanneer wy vieren d' Eerft in'ftélïing van dit feeft, . Met Cherubirn &c, 4- Nieuwe Koning,'nieuwe wetten, Komt een nieuw Paaf'rhfeeft inzetten,

't Oude Paafchfeeft is geend, Want de nagt wykt aan de Klaarheid , En de fchaduw' aan de Waarheid, Van het nieuwe Teflainent, Met Cherubirn &'t:,

?. 't Geen de Heer daar eèrft volbragte. Wild' hy, dat tot zyn gedagte

>Zyn Dii'eipels zouden doen, Onderweezeii door zyn leeren ' Brood en Wyn Wy corifacn-eren Tot een OfVrhaud en 2Toeti,

Met Cherubirn &<\

6. t Is het onderwys des Heeren,

Dat

Sluiten