Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't Venyn der clergé zou u hinderen. Myn hart, waer in ge een vader vind* Leert u de pligten van een kind.

Een priester is dë pest der kinderen. bis.

* * *

o Gy, die ik bemin, waerdeere!

Gy, goê bewooners van het land.1. Men wil als nóg u abufeere;

Maer God is met het vaderland. hts. Uw graen en groeufels zullen groeien;

Hebt toch geen vreeze voor uw brood.

Al waeren al de paepen dood; God zal zig niet uw zaeken moeïen. bis.

* * *

Ik ben een mensch, en myn's gelyken,

Zal my nooit vreemd zyn in den nood. Den armen doe ik liefde blyken,

Ik partageer met hem myn brood. bis. Om hem te drenken, hem te kweeken,

Behoef ik paep noch priester, neen !

Ik confutreer myn hart alleen, Dat vroomer dan een paep zal fpreeken. bis.

Be-

Sluiten