is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe overzetting des Nieuwen Testaments met aanmerkingen voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cap, XXIV: 13—3$.

ico

zag daar in, en zag hét doodkleed alleen daar liggen, ging weder na huis, en ver. wonderde zig, wat 'er mogt gebeurd zgn.j

«• *3—35-

Jefus vertoont zig, nog op den dag der opjïani ding, leevendig aan de twee leerlingen, die na Emaus gaan (*}.

Doch twee van hun gingen op dien dag 13 na een vlek, dat zestig ftadiën van Jerufalera gelegen'was, Eraaus.J Deze fpraken 14

met

(*) Mare. XVI; 12. 13. Apostelen kan laaten zeggen: de Heere is waarlijk opgejiaan, en aan Simon verfcheenen, zonder aan zijne Leezers van deze verfchijning iets gemeld te hebben.

vs. 13. twee van hun] Naar mijne gedagten, niet van de Apostelen, maar van de overige leerlingen van Jefus. De ééne heet volgens vs. 18. Kleopas; den naam des anderen weeten wij niet, en wij moeten den zeiven niet willen raaden. Zommigen hebben egter geraaden op Simon Petrus ; waarom mij dit niet flegts gewaagd, maar ook onwaarfchijnlijk voorkomt, is in de Gejchied- der Opfland. bl. 222—225. gemeld.

Emaus] Een vlek, het welk buiten onze plaats flegts éénmaal bij Jofephus voorkomt, van den Jood» Jchen Oorlog, Vil. 6. 6. en daar ook befebreeven wordt, als liggende zestig ftadiën van Jerufalem. Zestig jladiën maaken li geographifehe Duitfche mijlen, doch. van zulke naar voeten gemeeteft mijlen, als wij in 't Hanoveriche hebben, omtrent \\, welke een goede voetganger in 2 of 2j uuren zeer wel kan afleggen.

'£r is nog een ander Emaus, 176 ftidiën van Jerufalem gelegen, met zijn Griekfche naam, Nikopolis;

doch