is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe overzetting des Nieuwen Testaments met aanmerkingen voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cap. XIX; st^w;

9t- 31-37-

Jefus wordt aan het h™;* ,.aa j

ZClven ^ beenderen in ftukken gefla-

gen,

«JeTdlrdï, ^/"^ £» 8e*ee0Jijk eerst op bloed, maar aaïkond "1 T' aan verlies *»" ^ aan den zevender öZ i1 beweert' dat ^

Deut. XXI: 22 bLfen fea"' Mofes nu heef<

team, den nacht ove *an Lfh" °^h^ »fe* voorden ondergang derVo" ,°Ut bHjven' maar

omdat anders bit lfand nSi1 mo.est begraaven woden. wel zekerlijk nietvan leevenT W[Crd: de wet fa* zodanigen, die „aa L gekruiste"' maar va"

voorb.Wnfging.eoke?tn» frh der doodft'af. bij

een bout vaftgfn'a "e,J ££l°a?de °^ngent of aan 'en het ook tot ieevêndTJ lt l °£h de Jooden ftrek" Pilatus heeft de SkiikhefJ kru't haneenden uit. wanneer één of tw« 3 .°P het Paaschfeest, den der waereid "ook zódS" ^ Uk a"e °or meinfche heerfchappl? ftondm *lii I°let.ondei1 R°tisch Rijk, te lerufalem hf- * nJ °rb' uit het Par' verzoek 'der Jooie?^^^" waren. , be, een genade-flag te Jaaren „15 g » en den gekrmsten ondergang der^on ™bj^'3** ^ ^ den graaven konden worden afgenomen, en be-

gei°! eTdeZtZ t^f^" "ft^engejla. "03t een genade-fla/ ™»^«] flun

ftond het llevef b Deeg:fer W°rden' die hun ter' de beenderen me:: een Km?" V°Waf moeten hun C een knods \er.ijo;zeld worden.

L 4 Men