Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 de ifte BRIEF van PAUL. aan de THESS.

des geloofs en der liefde, en den helm der hoop der Zaligheid,J want God heeft ons > niet tot toorn beftemd, maar tot verlosfing en Zaligheid door onzen Heere, Jefus Christus,| die voor ons geftorven is, dat ia wij, wij mogen waaken of flaapen, met hem leeven zullen. | Alzoo troost en fticht n u onder eikanderen,, zoo a]s gij het ook daadlijk doet.} "

Oer liefde en den helm der hoopè] Men zou hebben kunnen verwagten, bekleed zoo als het des Jaa^i betaamt, bekleed met alie Christelijke deugde%' alleen Paulus gaar, zoo als hij zoo difcwils gewoon is* te doen, in bet zinbeeldige nog een flap verder, en voegt een tweede zinbeeld bij het voorlge. Zij moéten met alleen beraamelijk met Christelijke deugden bekleed, maar ook als krijgsknegten van Christus gewaoend zijn, om wederftand te bieden aan alle boozen, en aan alle verzoekingen. Hij noemt de drie hoofddeugden, geloof, iiejde en hoop. Door het eerfle verftaat hij hier, het geloof in God, en in Christus, in deszcfs grootfte uitgeflrektheid. Waarom de lioop der zaligheid met eenen Helm vergeleeken wordt» js over Ephez VI: 17. «ezegd.

vi 9. tot verlosjng en zaligheid] Ik neem de vrijheid, oe woorden zoo te fielten, als wij in het Duirseh het liefst fpree!:er; /ouden. Letterlijk ftaat er. tot verlosfing der zaligheid, dat is, verlosfing, dié daarin beftaat, dat wij de zaligheid erlangen.

Sluiten