is toegevoegd aan uw favorieten.

Sophia's reize van Memel naar Saxen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 434 )

VIERDE VERVOLG.

"^7"y hadden een' verren weg af te leggen: ik was van myn' kant zo bezig, met de verbeelding van wat ik reeds federt lang wenschte te zien, naamelyk de huishouding van een' ftudent, en hy fcheen zo ontdeld te zyn, dat geen van ons beiden den mond opende.

Wy bereikten dus düzwygend zyne wooning, beklommen een' elendigen trap, die ons tot op de vyfde verdieping bragt, en traden in een kamertje onder het dak, waarin de lucht zo gloeijend heet was als ia

eens bakkers oven. Vier flukken huisraad ver-

fierden dit hokje: eene ouwervvetfche tafel, een doel, eene bank zynde eene plank uit eene boekekas door eenige folianten onderdeund, een laerze trekker en een tabaks pyp met een' houten deel waaruit de inwoonders van dit vertrekje beurtelings rookten. Tusfchen de kachel en de deur was eene foort van bed geplaatst, waarop een ziek Student rustte, wiens daaprok thans enkel uit de voering bedond, doch waaraan hier en daar omtrent de naaden nog eenige drookjes van het boventuig, dat (gelyk ik naderhand verdond) deeze vindingryke geest in kamifoohjesgemetamorpbofeerdhzd,te zien waren Een oude jas en een verderen mantelzak lagen ter zyde van dit bed op'den blooten grond, en diende voor een tweede bed. Het derde bed (dat myn' Leidsman toebehoorde) bedond uit hooi, dat door eenige tichelfteenen onderdeund wierd, om te beletten, dat het niet uit elkander viel; want het was door langduurig gebruik zo\ da-