Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5ia )

op te zoeken. De Heer ICorn s kwam tegen' den middag van zyne buitenplaats terug. Juffer Korns weet niets verder, dan dat Sophia en Juffer Pahl (die 's morgens vroeg op de buitenplaat» van den Heer Korns gekomen is) in het bosch, dat daar naby gelegen is, verdwenen zyn. Al het roepen en zoeken is vergeefs geweest; en tot nu toe hebben allen de middelen,die de Heer Kor ns in het werk heeft gefteld, geen' beter' uitflag gehad. Signora Fanello ryd thans naar den Rusfifchen Refident; ik kan van angst en droefheid niet meer zien te fchryven. lk ben, enz.

Maria.

Mevrouw van den Berg aan den Heer Gross te Haberstroh.

Koningsbergen, Zondag, den 5 September.

Ik kan uit droefheid over de harde flagen van het noodlot, die uit Elbing op my nedergevallert zyn , naauwlyks de pen voeren ; maar ,' dewyl ik myzelve geen' raad weet te geeven, en daarenboven

XLL BRIEF.

Sluiten