is toegevoegd aan uw favorieten.

Sophia's reize van Memel naar Saxen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' ( 93 5 '

„ ten minde by de menfehen...." Ik hield hier op met dezelfde ontroering, die my gisteren ook in myn Gebed gedoord had, en, even als of ik van my zeiven niet wilde gehoord worden, ging ik op een zagten toon dus voort: „een leven, dat ten minde by „ de menfehen pryslyk voor u was, zoudt gy wil,, len verwoesten, door de klcinmoedigde aller daa» den."

Ik zonk op een doel, en nam aandonds een befluit, om my by de Boekbinders aan te geeven, wat 'er ook naderhand van my mogt worden. Met eene gerustheid, die ik toen voor eene hooge grootmoedigheid hield, zogt ik in myn Mantelzak, (want ik had geen Koffer) naar de Atteftatie, die ik op myn begeeren van den Boekbinder christlief gekreegen had. Daar viel my myn Getuigfchrift van Kim-, terbergen in de 'hand. Ik lachte, en zeide, tcivvyl ik het open brak: „Zo zie dan nog eens voor 't laat„ de , welk een' zoon der Mufen gy geweest zyt."

Ik zou te gering van het gewigtigde voorval myns Ieevens fpreeken, wanneer ik de befchryving daarvan .begon met een, „ hoe groot was myne verbaazing 1" •Ik haalde myn getuigenis uit deszelfs omflag, en te gelyk met het getuigenis een wisfel van 200 Dukaaten. Beide, gelyk ook dit briefje, waren de hand van myn Leeraar. Hier is het :

Bi