is toegevoegd aan uw favorieten.

Sophia's reize van Memel naar Saxen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( U )

„ denken u niet ook aanzetten, één' van uwe Geloofsgenooten te wederleggen, die zich voor Ge„ reformeerd uit geeft? Wees zo goed, my op dit s, briefje te laaten weeten, of de Heer van Poufaly „ wezenlyk Gereformeerd is?"

T*.

„6! Die onbefchryflyk onwaardige man!" riep Mevrouw van den Berg; zy vervolgde: „Reeds gis-

„ te-

Jut woord aan den Heer Prof. T *.

, De. Heer van Poufaly was Gereformeerd. Hy „ is, in myne tegenwoordigheid, te Crakau Roomsch „ geworden, uit een grondbeginzel, dat ik zekerlyk „ niet billyke: om eenige goederen te redden, en „ voorrechten te bekoomen, daar men hem van -ver„ vallen verklaard had. Loochent hy , dat hy tegen„ woordi^, Catholyk is: dan is hy onwaardig,om zulks „ te zyn."

S *s.