Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. B. V.HOOFDST. MONARCHIE. 233

Dit is' even zo kwaad; want zij worden daardoor gewend, zich als dienaars van den éénen,, die regeert, en niet als ambtenaaren des viaks te befchouwen. Aldus komt het zo ver, dat dit gedeelte der onderdaanen ten laatften zelf niet eens weet hoezeer het onrecht doet, met het andere gedeelte te bedriegen. Ook heeft de Monarchie dit liadeelig gevolg, dat in zulk een Staat een dienaar te zijn, voor iets groots, gewigtigs en eerwaardigs gehouden worden , dewijl zo veele voordeelen, en in de uitoefening zelfs , de waare landsheerlijke rechten in het dienaarfchap befusteö.

Dit is genoegzaam de omwenteling van de Monarchie in een Despotismus; eene omwenteling , die in elk rijk gefchiedt, op 't oogenblik, dat een middslmaatige geest , die zijne dienaaren en zijn volk niet overtreft, den meester begint te fpeelên.

Alleen waar en echt Patriotismus kan de kwaade gevolgen dezer zo natuurlijke en in de daad dagelijkfche verbastering eener Monarchie verzachten, en veelligt haar geheelen ondergang voorbereiden. Maar het Patriotismus is iets zeldzaams , iets bijna onbekends in Monarchien ;

P 5 want

Sluiten