Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«34 H.B. V.HOOFDST. MONARCHIE.

want wie daar Patriot zijn zal, moet eene zeldzaame fterkte van ziel bezitten , geheel geene aanfpraak op roem en eere, niet eens op goedkeuring maaken, en ongenade en opofferingen verdraagen kunnen. Doch hij zal met veel kragt Weinig uitvoeren.

Enkele patriotfche handelingen worden van enkele menfchen in eene Monarchie zowel uitgevoerd, als in de best georganifeerde Republiek. Maar het Patriotismus kan nooit algemeen worden onder onderdaanen. Hunne neigingen kunnen niet algemeen op het vaderland gericht worden; want zij hebben niet voor 't vaderland te zorgen. De regeering houdt hunne deelneeming op honderderleie wijze bezig, door wel en wee, terwijl zij geen oogenblik aanleiding hebben om aan het vaderland te denken; en wanneer iets den fchijn heeft, als of men hun zegt, dat zij dit of dat ten beste des vaderlands doen moesten; zo heeft het hechts den fchijn, en men zegt het hun maar. Zij verftaan het ook te goed, en weeten wel dat het gebod de hoofdzaak is, en ze ontwijken het gehoorzaam zijn zo goed als zij, zonder perfoonlijke fchade, doen kunnen; tvant zij hebben in 't geheel geen anderen trek

to$

Sluiten