is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der hervormde kerke te Antwerpen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KERKE te ANTWERPEN, ioï

ontzien; en voedde daarby tevens den trots der Landzaaten. Onderwyl deeze nieuwe Regeering dus onëenpaarig werkte, ging Keizer karel, met beide zyne Zusters, eleonora en maria, naar Spanje onder zeil, waar hy zich in het Klooster van St. justüs, op de grenzen van Castiltett, by Placenta, opfloot.

Dan, helaas! opende zich, alhier te Lande, wederom een rookend tooneel van vuur en bloed. In het zelfde jaar, als de nieuwe Hertog de teugels der Regeering in handen nam, werden 'er, te Antwerpen, twee Mennomten ter dood gebragt; gelyk ook, in het volgende jaar, veele JVederdoopers, volgends diericxsens, in de gevangenis het Steen, op onderfcheiden tyden gedood, als, den 24 May, vyf Mannen, wier lighaamen buiten de Stad op raderen gefteld, en, den 6 Juny, drie Vrouwen in wynkuipen vol waters verdronken, daarna in zakken genaaid, en in de Schelde geworpen werden. Het geen hy meldt wegens het ombrengen van zekeren Bisfehop der Wederdnopers, ziet zekerlyk op gilles van aa ken, van wien boven reeds gefproken is. Anderen verhaalen, dat 'er, in dit jaar, tien Mannen en vyf Vrouwen der Mennonitifche Gemeente werden omgebragt. (/) Onder dit alles verflaauwde egter de yver en moed der Geloo-

vi-

(f) BRANDT, /. c. bladz. 213.

G 3

m

tydperk.

Vervolgingen.