Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

é& VI g&

of deze Leerredenen op wezenlyk verlangen van veelen worden uitgegeven, zal ik uit het vertier van dit werkje beoordeelen. — Zoo Heeren Schryveren van de Vaderlandfche Letteroeffeningen, van de Vaderlandfche Bibliotheek , of andere Boekbeoordeelaaren my de eer aandoen, om dit werkje te beoordeelen, hoop ik, dat zy vrymoedig aan my myne misftellingen gelieven op te geven: daar ik deze hunne moeite altoos met dankbaarheid zal erkennen, zoo als ik reden heb hun reeds in meer, dan een geval, verplicht te zyn, en hunne befcheidenheid mymeermaalen bekend is geworden. — Een verzoek Lezer! ■— Lees zonder vooroordeel! — En word gy opgefcouwt in het kennen en erkennen van Waarheid en Plicht, dank dan uwen God en bid voor my

JoANNES ALBERTSUS S. HOEKSTRA.

Sluiten