Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D£. Vragtdraagende Kruyer. 35

W ^ W wsr <$$r vyp W JST

Een zeer vermakelyke KLUGT die 'er is voorgevallen tusfcben een Kuipers Baas en zyn Meid.

Op de WYS: Bon, bon, vive la bon.;

Vrienden luifter na de klugt, Ik zal 't u zingen met genugt, Hoe dat een kuiper op een tyd, Wierd bedrqgen door een meid, I Die hy beloofde twee dukatej, I Om een nagt by b'ar te flapen► 1 Kom, kom, liefje kom • Laat ik u eens zoenen, Dan ben jy wel bon» a. De meid fprak wel fchaamd u dan j Gy bent een getrouwden man, 1 Speeld gy mee u eigen wyf, Die is voor uw tyd verdryf, De kuiper die biel niet op met plagen ; Hy ging 't alweer aan 't meisje vragenf Kom, kom, liefje kom. big. 3. Deze meid was h:el getrouw, . Vertelde de grap ai aan zyn vrouw,

lk heb geen tust v sn uwe man, I Waar ik ga fpreekt by myn an, j Hy beloofde twee ducaten, 1 Om een nagt by hem te flapen, Kom, kom, liefje kom. bis. 4 De vrouw die fprak wel meid zwyg fff! Accordeert na zyne wil, Ik zal op u Slaapkamer gaan, Vraagt wanneer gy komen kan, „ D«? meid is he*n getreden,

C z f?&

Sluiten