Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORISCHE PROEVEN

OVER

INDIEN.

DAGVERHAAL der REIZË en KRYGSBEDRYVEN;

Dienende tot een

INLEIDING.

Het Werk, dat ik thans in 't Jicht geef, is de vrugt van myne Reizen. Te weeten > een vcrblyf van verfcheiden Jaaren in de Indien , waar myn ftaat ray verpligtte om zonder ophouden van de eene Provintie naa de andere op dat HalfeiJand te trekken, heeft my gelegenheid gegeeven om de gebruikelyklte taal van het Land te leeren* en den Godsdienst, de Zeden, kenfchets en gebruiken van deszelfs Bewooners te beftudeeren. Ik zal derhalven het voordeel hebben van myne kundigheden uit de bron zelve gefchept te hebben. Het zoude konnen gebeuren, dat ik in het beloop van dit Werk dingen verhaalde, die door andere Reizigers reeds behandeld waren ; maar deeze overeenkomst van gevoelens en Tafereeieri zal alleen dienen om de waarheid der gebeur* tenisfen meer en meer te bevestigen; wan£ het valt moeijelijk veelegetuigente wraaken* A Voorts

iKLEIBiNÖ

Sluiten