Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 23 )

ACHTSTE HOOFDSTUK»

Schoon het nuttig en aangenaam is een ziel te hebben dewelke van al het ftoflyke los is, en wel in zoo verre, dat men dezelve, wanneer men het dienflig oordeelt, alleen kan laten reizen , zoo heeft echter dit vermogen ook eenige zwarigheden. Ik heb het aan haar . by voorbeeld, te danken , dat ik myn vingers gebrand heb, waar van ik in het vorige hoofdfluk heb gefprooken.

Ik laat gewoonlyk aan myn dierlyk gedeelte de zorg over om myn ontbyt gereed temaaken , het zelve laat ook myn brood roosten, en fnydt het in Hukken. Het zet de coffy op eene voortreflyke wys, en drinkt ze zelfs zeer dikwils , zonder dat myn ziel 'er zich mede bemoeit; ten waie dat zy vermaak fchept om het gereed maaken te zien ; maar dit is zeldzaam , en zeer moeijelyk om ten uitvoer te brengen ; want het is gemakkelyk, wanB 4 neer

Sluiten