Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3(5 Het Vermakelyke

Dat moeit groot en klyn behagen} n Voor die geen die het zagen aan, Zy moeften na de Doelen gaan.

De Wet pafleerden haar voorby, Zy Ronden netjes in de rey; Ja"voor Dames en voor Heeren, Om het Geweer te prezenteeren j Yder riep uit met volle kragt;! Zoo mooy had ik 't nooyt gedagt.

De Adelborften alzo pront, Sy ftonden als een Heer in 't front, De Rotgezellen daar beneven, Daar moeit yder zyn lof aangeven, Het ftond alles net en fchoon, Alkmaar fpant wis de-kroon. ; o;

lk zeg Vrinden gelooft het'maar* - • iVlles«ging daar'op een haair; — Den Sanger heeft 't ook bèkeken y - Men wift 't niet genoeg uit te fpreken Voor die geen die 't.zagen aan,, c ..' Kir«SJ! Riepen, het kan niet beter gaan. . ■ Ik^éri daar zoo voorby gegaan, Wy,höQeden daar de trommel jflaaa jtöti Een zoet gefpel al op de fluiten; Wy kogte_neci»borrel3l voOr agt duyïM Myn kameraat fprak tégen myn; 3k drink liever een glaasje Wyn>

Ik ^§gui[ •vrinden.gelooft Jiet maars > „ Het ging alles pp. een .haar, De Rotgezellen jen. Adelborften! Die had'dfj-klaaren Geneever dorften, Eu toen {prak myn kameraat, 't Is tyd dat msn na huis toe gaat.

Myn kameraat fprak tegen myn» Kyk eeas wat een groene tryu,

Dia'

Sluiten