Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C4)

Tracht nooit in het geheim van 't albefluur te leezen;

Maar bid zyne almagt in rtilzwygende eerbied aan:

Hy is oneindig in zyn grootheid en beftaan; Die hem doorgronden wil, dient e^rst henj zelv' te weezen.

Wy weeten, volgens de algemeene onderwyzingen, dat God het Heel-al gemaakt heeft; dat een iegelyk fchep» fel het werk zyner handen is; wy weeten daar en boven, uit de historiën van verfcheidene volkeren ,. van den aardkloot , dat de eerfte menfchen zeer onkundig waaren ; eene befchikking, ongetwyffelt, van den Schepper om hen tot de bezigheid te noodzaaken , die hun was opgelegt. De benodigtheid van het dierlyk leevcn heeft hen ge« bragt tot het bebouwen der landen, op dat de inzaamelingen te meenigvuldiger mogten weezen; zy heeft hen genoot* zaakt, om door opmerkzaamheid de tyden te leeren kennen, waarin de zon hunne bebouwde landeryën genoegfaam verwarmde, om een goeden oogst van hunne zaaden te erlangen. Die weetenfchap heeft hen opgeleid tot de alge*

Sluiten