is toegevoegd aan uw favorieten.

Bedenkinge over de Schelde, de oorzaken van de vryheid derzelve.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

as wij begaven ons op weg, om naar Derbent te ké„ ren, tot groot verdriet der inwoners, die wij tp aan dc genade en ongenade van den overweldi„ ger overlieten. De Turkfche gezant verzelde pp ons tot dat wij weer in Daghestan kwamen. Wij s, trokken door Derbent, ten einde ons ten noors, den van deze ftad te légeren. De troepen waas ren zeer verheugd; daar deze togt geenzins van pp hunnen fmaak was, als zijnde onder zo veele wilde ss en woeste volken ondernomen. Den pten had 55 de Turkfche gezant affcheidsgehoor, en vertrok ,5 naar Deibcnt , alwaar hij vertoefde tot dat hij ss vernomen had, dat wij ons naar Astrakan insp gefcheept hadden,"

Bruce verhaalt eene menigte van gevaaren en rampen , die den terugtogt van dit léger zo te land als te water merkwaardig maakten ; het kon eerst den ï8?v« van wijnmaand te Astrakan aan land gaan. De fchrijver voegt er bij: O) „ Wij verloren [in „ dezen moorddadigen togt meer dan een derde „ van ons léger, niet in den ftrijd, maar dooron„ gemak cn ziekten, Zijne majeftcittoen befloten „ hebbende, voordaan alle overwinningen ter zee

voordtezetten, zonder gevaar te lopen van zijn pp léger te vernielen, door hetzelve andermaal over ?3 land te doen trekken, gaf aanftonds bevél, om „ een genoegzaam getal fchépen te bouwen."

De Keizer vertrok van Astrakan den 5^» van flagtmaand. De JVojga op dcn.i<5d,;" des nagtsmet

C*) P. 3RP,