is toegevoegd aan uw favorieten.

Naamboek, van de wel-edele heeren der hooge Indiasche regeering, zoo tot, als buiten, Batavia [...] zoo als dezelve onder ultimo december 1791. alhier in weezen zyn bevonden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(ff)

Sms-lttit' Johannes Weftelman, 178$ Cornet Fitter Hendrik Adam Kc egel, 17H8 Cernet Godfried Sewaito Rouge, 1791 Adjudant ••••••• 17

Gabriel Manorh, Capitein Luitenant, 1738 Sous-Luit. George Heinrich von

GutzlafF, 170 ï

Cornet f ohan Laurens Binrernagel, 1790 Cornet Johannes Hendrik Wiüems, 1791 Cbirurgyn Major Andreas Canrebeen, 1784

1N FA NT E R T.

Het Bataillon van de Edel Heer Brigadier Colmond,

Granadiers, Chriftoph Frediik SchleiiF, Capitain, 1701 Luit: Geihard Carel Trappel, 179»

Luit: 17

Faand. Arnoldas Verdonk, 1790' Faand: jan Muller, t7pï Faand. Loran joieph de Chafteaa-

vieux, 1798 Fu feller t,

De Edel Heer Charles Louis Colniond,

Brigadier, 1785 Cap: Luit: Auguft Grabenfi,&m, 17 8 <f Luit. Carel Erhard, Ï79t

Faand 17

Faand, ij

Faand 17

Cbirurgyn Major johan Laurens Groos, 1791 Faand; enAdtud:\ ohanFredrikDuting, 179t

ja-